De magazines willen een dynamiek naar buiten mogelijk maken door mensen uit te nodigen deze levensvragen te verdiepen en de eigen inbreng van het christelijk geloof (her)ontdekken.

 

Hoe ter sprake brengen?


 • Wat kunnen en willen we ermee bij onze achterban? Welke mensen zouden we nog kunnen bereiken?
 • In welke contexten is het relevant en zullen we het aanbieden?
 • Wie doet dat en hoe? 
 • Hoe kunnen we hiermee naar buiten treden en ons missionair Kerk-zijn in de praktijk brengen? Welke betreden en onbetreden paden kunnen we hiertoe gebruiken (ouderavonden, ziekenbezoek, wijkwerking, rouwzorg, culturele projecten, …)?

 

Enkele concrete tips:


 • Het magazine kan als een geschenkje aangeboden worden aan wie worstelt met de vragen rond goed en kwaad, schuld en vergeving. En dat zijn meer mensen dan we denken… Het is dan meteen een persoonlijk getuigenis en een uitnodiging om samen hierover verder te praten.
 • Parochianen kunnen actieve ‘verspreiders’ worden en het boekje als iets van zichzelf aan anderen geven, en zo hun geloof delen.
 • Het magazine, samen met de andere nummers uit de reeks, op de leestafel in de kerk en andere parochiale centra (te koop) aanbieden
 • Bied het aan aan werkingen rond slachtofferhulp
 • Gebruik het als voorbereiding voor verzoeningsvieringen of ter bespreking in vergevingsgroepen
 • Een themazondag organiseren rond goed en kwaad en het magazine (te koop) aanbieden
 • Magazine en dvd aanbieden op ouderavonden en andere gelegenheden waarop je met andere volwassenen in contact komt

 

Preekvoorbeeld


De vasten biedt mooie kansen om het thema 'Goed en Kwaad' ter sprake te brengen.

Download hier een voorbeeldhomilie die je tijdens de vasten kan houden, samen met een korte tekst om het magazine voor te stellen en aan te bieden na de viering. Bij elke vastenzondag vind je extra inhoudelijke suggesties.