Het sacrament van vergeving is niet het meest populaire onder de sacramenten… De beeldvorming is over het algemeen erg negatief. Dat mensen in het verleden onder een bepaalde biechtpraktijk hebben geleden, heeft zeker daartoe bijgedragen. Daarnaast is het sowieso lastig om te erkennen dat men schuldig kan zijn. Zelfs in het geval men zich wel schuldig voelt, is het niet zo vanzelfsprekend om de stap naar de biecht te zetten. Hoe gaan we met deze ervaringen om in onze kerkgemeenschappen? En hoe brengen we vergeving, dat voor christenen een centraal en groot goed is, in verband met het sacrament.