Hier vind je zowel extra informatie als uitgebreide versies van verschillende interviews en artikels uit het magazine!

 

Bijbel


  • Selectie bijbelteksten:

- 1 Joh 3,18-24 God is groter dan ons hart

- Joh 8 de overspelige vrouw

- Joh 8, 6-11 wie zonder zonde is

- Joh 20, 19-23 zonden vergeven

- Lc 6, 27-49 aansporingen om het goede te doen

- Lc 6, 36-38 wees barmhartig

- Lc 6, 41-42 de splinter en de balk

- Lc 15, 1-3;11-32 de barmhartige vader

- Mt 18, 12-14 het verloren schaap

- Mt 18, 15-17 broederlijke vermaning

- Mt 18, 21-34 de hardvochtige dienaar

- Mt 18 vergiffenis als gemeenschapsgebeuren

- Lev 19,17-18 wees niet haatdragend

- Psalm 51 David bidt om vergeving

 

Psychologie


 

Verzoening in de praktijk


 

Geroepen tot het goede