Binnen je pastoraal team en een ruimere groep van betrokkenen worden de complexe vragen van goed en kwaad, schuld en vergeving gedurende een bijeenkomst of zelfs gedurende een volledig werkjaar centraal gesteld en in een bredere pastorale context geplaatst. Je kan het magazine en de dvd als uitgangspunt nemen voor een bezinning, gesprek of catechese met groepen die in je parochie actief zijn: parochieteam, ziekenbezoekers, rouwverwerkingsgroepen, bijbelgroepen, geloofsgroepen, … Voor hen vormen de magazines een manier om zich opnieuw bewust te worden van de levengevende kracht van het christelijk geloof.

Je kan dit vormgeven op één of meerdere samenkomsten. Suggesties:

 

Eén samenkomst


 • Wat roepen goed en kwaad bij je op? En schuld en vergeving?
 • Je kijkt samen naar de dvd en naar aanleiding hiervan komt een gesprek op gang:
  • Welke uitspraak heeft je het meest geraakt?
  • Hoe denk jij over vergeving?
  • De geïnterviewden zeggen dat ze ondanks het kwaad, toch geloven in het goede. Hoe zie jij dat?

   Download: Werkblad Parochies
 • Op het einde van de avond stel je het magazine kort voor en je biedt het aan met de uitnodiging het door te nemen. De magazinevorm is bewust gekozen: het is geen boek dat je van voor naar achter moet lezen. Je kan er in grasduinen en lezen wat je aanspreekt.

 

Twee samenkomsten


 • Eerste samenkomst zoals hierboven. Je geeft op het einde van de eerste samenkomst ook enkele vragen mee als voorbereiding voor de tweede samenkomst:
  • Blader eens in het magazine en kies één of meerdere bijdragen die je aanspreken. Schrijf je indrukken op: wat heeft dit je bijgebracht, hoe kijk je er tegenaan?
 • Tweede samenkomst:
  • Iedereen kiest een bijdrage die hij of zij gelezen heeft en vertelt hierover aan de anderen: wat staat er in, heeft het mij iets geleerd, welke vragen roept het bij mij op?
  • We gaan samen in gesprek. Iemand modereert, een ander noteert de grote lijnen van dit gesprek.
  • Tot slot een wezenlijke vraag: hoe gaan we hiermee verder? (zie Verspreiding van het magazine)

   Download: Werkblad Parochies