Je hoort vaak zeggen dat het christelijk geloof uitdooft en de mensen niet meer geïnteresseerd zijn in geloof. Dat is nog maar hoe je het bekijkt. De grote thema’s waarover het in ons geloof

gaat, zijn ook de thema’s die centraal staan in het leven: wat maakt ons gelukkig, wat is goed en kwaad, waarom lijden we, wat is echt leven, hoe gaan we om met de dood, wat is liefde en hoe kun je ze beleven, … In dit magazine staat de vraag centraal hoe we kunnen omgaan met goed en kwaad. Dat is voor ieder van ons een hele uitdaging. We stelden hierover een magazine en een dvd samen omdat we op die manier mensen willen helpen bij hun vragen. Deze uitgaven zijn er op gericht een proces mogelijk te maken waarin gelovigen het christelijk geloof opnieuw ter sprake durven brengen in het leven van alledag. Dat is in onze tijd van wezenlijk belang. Maar wij als gelovigen kunnen dat slechts als we onszelf herbronnen en wat we tijdens die tocht als waardevol ontdekken ook willen doorgeven.

Dat is geen eenvoudig proces, maar wel heel belangrijk. Tussen goed en kwaad wil dit samen met de andere magazines uit de reeks “Leven! Wat er echt toe doet ...” inspireren en ondersteunen.