Meer info over seksueel misbruik in de Kerk:


  • De Onderzoekscommissie Deetman (Nederland) - voluit: de Commissie van onderzoek naar seksueel misbruik in de Rooms-katholieke Kerk, onder voorzitterschap van drs. WJ.Deetman - onderzocht hoe de instantie Hulp & Recht functioneerde in haar opvang van slachtoffers van seksueel misbruik. Nummer 10 van Kerkelijke Documentatie, jaargang 38, december 2010 is volledig aan dit thema gewijd en telt 80 blz. Bestellen kan via : bestel@rkk.nl
    Download: inhoudstafel nummer 10 van Kerkelijke Documentatie, jaargang 38, december 2010